S&M Skrzelowscy Laboratorium dentystyczne
S&M SKRZELOWSCY Laboratorium Protetyczne
40-414 Katowice Ul. Lwowska 62/1, tel. 32 601 22 76